Colegiul de redacție al revistei Forschungen zur Volks- und Landeskunde

 


Prof. dr. Zeno-Karl Pinter (redactor-șef), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, zenopinter@yahoo.de
Prof. Dr. Doris Sava (redactor-șef adjunct), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, doris.sava@ulbsibiu.ro
Dr. Nora Căpățână (secretar de redacție), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, noracapatana.sb@gmail.com
Prof. dr. Ioan Albu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, ioan.albu@ulbsibiu.ro
Prof. dr. Dan Berindei, membru titular al Academiei Române, Academia Română, dan.berindei@acad.ro
Prof. dr. Florin Curta, Universitatea Florida, fcurta@ufl.edu
Prof. dr. Svend Hansen, Institutul Arheologic German, Freie Universität Berlin, svend.hansen@dainst.de
Dr. Peter Hügel, Complexul Muzeal Arad, piethuegel@gmail.com
Dr. Florian Kührer-Wielach, Institutul pentru Cultura și Istoria Germană din Sud-estul Europei de pe lângă Universitatea „Ludwig Maximilian”, kuehrer@ikgs.de
Prof. dr. Paul Niedermaier, membru titular al Academiei Române, Academia Română; Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, niedermaier@icsusib.ro
Dr. Edith Szegedi, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, edit.corona@yahoo.com


 

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro