Comitetul științific al revistei Forschungen zur Volks- und Landeskunde

 


Prof. dr. Rudolf Gräf, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, graf@icsusib.ro
Prof. onor.dr. Konrad Gündisch, Cercul de Studii Transilvane Heidelberg, konradguen@gmx.de
Dr. Adina-Lucia Nistor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, lnistor@uaic.ro
Dr. Agathe Rheingruber, Institutul de Arheologie Preistorică, Freie Universität Berlin, agathe.reingruber@fu-berlin.de
Dr. Miklós Takács, Institutul de Arheologie, Academia Maghiară de Științe, Centrul de Studii Umaniste, takacs.miklos@btk.mta.hu
Dr. h.c. Joachim Wittstock, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Sibiu, wittstock.joachim@gmail.com

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro