Forschungen zur Volks- und Landeskunde

ISSN 0015-7902
Editura Academiei Române
Ediție anuală


Sediul Redacției

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Bd. Victoriei nr. 40, RO 550024; Tel: 0269-212604; Fax: 0269-216605;
e-mail: ForschungenICSU@gmail.com


Redactor-șef

Zeno-Karl Pinter


Secretar de redacție

Nora Căpățână


Revista Forschungen zur Volks- und Landeskunde este cea mai veche publicaţie periodică redactată în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane şi singura care a apărut înainte de 1989. Prin urmare, este parte integrantă din istoria instituţiei, confundându‑se cu aceasta. Reputaţia ştiinţifică a colaboratorilor revistei, calitatea studiilor publicate şi varietatea domeniilor abordate sunt factorii care asigură prestigiul acestui periodic căutat atât în ţară cât şi în străinătate.


Evaluare naţională CNCS 2020

Istorie și studii culturale: A


Indexare în baze de date internaţionale

CEEOL INDEX COPERNICUS EBSCO GOOGLE SCHOLAR