TRIMITEREA MANUSCRISELOR

 

 

Către autori

Revista „Forschungen zur Volks- und Landeskunde” promovează publicarea de articole, studii şi documente din domeniul istoria, cultura şi civilizaţia Transilvaniei. Comitetul de redacţie are dreptul de a respinge materialele lipsite de valoare ştiinţifică şi poate să ceară autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor profesionale specifice revistei. Redacţia respinge articolele sau studiile care nu sunt originale, au mai fost publicate sau sunt în curs de publicare în alte reviste sau cărţi. Manuscrisele şi CD-urile predate la redacţie nu se restituie autorilor.


Norme de pregătire a manuscriselor trimise la redacţie

Textul

Manuscrisele vor fi predate redacţiei atât imprimate, cât şi pe suport informatic, în fişiere *.doc.  În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate.

Textele manuscriselor vor fi redactate cu programul Word / Microsoft Office (sau în alte programe care salvează fişiere compatibile cu Word), cu fonturi Times New Roman (excepţie caracterele speciale – chirilice, greceşti etc.), de mărime 11, la un rând şi jumătate, cu paragrafele de 1 cm. Notele vor fi dispuse la subsolul paginii (footnote), mărimea fonturilor fiind de 9.

Textele apar integral în limba germană cu rezumate în limba română şi engleză.


Rezumatul, cuvintele cheie şi referinţele despre autori

Indiferent de limba în care sunt predate lucrările (limba română sau germană), manuscrisele vor fi însoţite de un rezumat în limba română şi unul în limba engleză. Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării și 5-10 cuvinte-cheie referitoare la subiectul lucrării. Referinţele despre autor (titlul ştiinţific, funcţia, profesia, instituţia unde activează, localitatea şi adresa de e-mail de serviciu) vor fi traduse în limba germană de către redacţie. Rezumatul poate varia ca întindere, de la 150–300 de cuvinte (o jumătate de pagină), în cazul articolelor de până la 20 pagini, el poate fi mai lung.


Sistemul critic

Sistemul de note utilizat de „Forschungen zur Volks- und Landeskunde” este cel recomandat de CHICAGO MANUAL OF STYLE.


Ilustraţia

Componentele grafice (tabele, imagini, planşe, hărţi, schiţe etc.) trebuie să fie de cea mai bună calitate. Ele vor fi anexate sub formă de fotografii, fotocopii („Xerox”), printuri (pe imprimantă laser) sau schiţe de mână. Se acceptă şi materiale scanate, alb-negru, la o rezoluţie minimă de 360 dpi, în format JPG.

Dimensiunile materialelor grafice nu vor depăşi dimensiunile oglinzii paginii de revistă (190×130 mm).

Toate materialele grafice vor conţine, pe verso sau pe margine, referinţe de identificare şi numere de ordine (Fig. 1, Il. 1, Planşa 1 etc.), a căror corespondenţă se va regăsi în text şi la lista ilustraţiilor.

Manuscrisele însoţite de materiale grafice vor cuprinde, sub forma unei Liste a ilustraţiilor, anexată la sfârşitul textului, referinţe despre dispunerea şi succesiunea acestora în text (sau la sfârşitul textului), precum şi legende sau indicaţii despre ceea ce reprezintă respectivele ilustraţii.


Descarcă de AICI modelul de formular pentru Acordul de publicare.