Forschungen zur Volks- und Landeskunde

ISSN 0015-7902
Editura Academiei Române
Ediție anuală


Sediul Redacției

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Bd. Victoriei nr. 40, RO 550024; Tel: 0269-212604; Fax: 0269-216605;
e-mail: ForschungenICSU@gmail.com


Redactor-șef

Zeno-Karl Pinter


Secretar de redacție

Nora Căpățână


Revista Forschungen zur Volks- und Landeskunde este cea mai veche publicaţie periodică redactată în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane şi singura care a apărut înainte de 1989. Prin urmare, este parte integrantă din istoria instituţiei, confundându‑se cu aceasta. Reputaţia ştiinţifică a colaboratorilor revistei, calitatea studiilor publicate şi varietatea domeniilor abordate sunt factorii care asigură prestigiul acestui periodic căutat atât în ţară cât şi în străinătate.


Evaluare naţională B cod CNCS 0189


Indexare în baze de date internaţionale

CEEOL INDEX COPERNICUS EBSCO